Textgranskning

Det skrivna ordet är ett fantastiskt sätt att uttrycka sig på, men ett felstavat ord eller felaktigt använt uttryck bromsar läsandet och förvirrar. En enkel text flyter lätt och obehindrat och når läsaren bättre än den svårare texten.

LingWiz hjälper dig att förbättra dina texter på den nivå du själv vill. Vi erbjuder korrekturläsning, språkgranskning, redigering eller omskrivning, allt utifrån dina behov och önskemål. Du kan också få dina texter kommenterade för att hjälpa dig att skriva klarare och tydligare framöver.

 LingWiz
0171-41 30 70, 070-762 06 62, maria - a - lingwiz.se
Jungbo Gård, Vårfru Jung 15, 745 95 Enköping
© 2005 - 2009 LingWiz [info om sidan] [till sidans topp]